Porady

Okresowa definicja prawa w chemii

Okresowa definicja prawa w chemii

Prawo okresowe stwierdza, że ​​właściwości fizyczne i chemiczne pierwiastków powracają w systematyczny i przewidywalny sposób, gdy pierwiastki są ułożone w kolejności rosnącej liczby atomowej. Wiele właściwości powtarza się w odstępach czasu. Gdy elementy są poprawnie ułożone, trendy we właściwościach elementów stają się widoczne i można je wykorzystać do prognozowania nieznanych lub nieznanych elementów, po prostu na podstawie ich położenia na stole.

Znaczenie prawa okresowego

Prawo okresowe jest uważane za jedno z najważniejszych pojęć w chemii. Każdy chemik korzysta z prawa okresowego, świadomie lub nie, mając do czynienia z pierwiastkami chemicznymi, ich właściwościami i reakcjami chemicznymi. Prawo okresowe doprowadziło do opracowania nowoczesnego układu okresowego.

Odkrycie prawa okresowego

Prawo okresowe zostało sformułowane na podstawie obserwacji dokonanych przez naukowców w XIX wieku. W szczególności wkład Lothara Meyera i Dmitrija Mendelejewa uwidocznił trendy we właściwościach elementów. Niezależnie zaproponowali prawo okresowe w 1869 roku. Układ okresowy ułożył elementy tak, aby odzwierciedlały prawo okresowe, chociaż naukowcy w tym czasie nie mieli wyjaśnienia, dlaczego właściwości podążają za trendem.

Gdy struktura elektronowa atomów została odkryta i zrozumiana, stało się jasne, że przyczyną charakterystyk występujących w odstępach czasu było zachowanie powłok elektronowych.

Właściwości, których dotyczy prawo okresowe

Kluczowymi właściwościami podążającymi za trendami zgodnie z prawem okresowym są promień atomowy, promień jonowy, energia jonizacji, elektroujemność i powinowactwo elektronowe.

Promień atomowy i jonowy są miarą wielkości pojedynczego atomu lub jonu. Chociaż promień atomowy i jonowy różnią się od siebie, podążają za tym samym ogólnym trendem. Promień zwiększa przesuwanie się w dół grupy elementów i ogólnie zmniejsza przesuwanie się od lewej do prawej w okresie lub rzędzie.

Energia jonizacji jest miarą tego, jak łatwo można usunąć elektron z atomu lub jonu. Wartość ta zmniejsza się w dół grupy i zwiększa ruch w lewo do prawa w danym okresie.

Powinowactwo elektronowe jest to, jak łatwo atom akceptuje elektron. Stosując prawo okresowe, okazuje się, że pierwiastki ziem alkalicznych mają niskie powinowactwo elektronowe. W przeciwieństwie do tego halogeny z łatwością akceptują elektrony, aby wypełnić swoje powłoki elektronowe i mają wysokie powinowactwo elektronowe. Elementy gazu szlachetnego mają praktycznie zerowe powinowactwo elektronowe, ponieważ mają pełne powłoki walencyjne elektronów.

Elektroujemność jest związana z powinowactwem elektronowym. Odzwierciedla to, jak łatwo atom pierwiastka przyciąga elektrony, tworząc wiązanie chemiczne. Zarówno powinowactwo elektronowe, jak i elektroujemność mają tendencję do zmniejszania się w dół grupy i zwiększania ruchu w danym okresie. Elektropozytywność to kolejny trend podlegający prawu okresowemu. Elementy elektropozytywne mają niskie elektroujemności (np. Cez, frans).

Oprócz tych właściwości istnieją inne cechy związane z prawem okresowym, które można uznać za właściwości grup elementów. Na przykład wszystkie pierwiastki z grupy I (metale alkaliczne) są błyszczące, mają stopień utlenienia +1, reagują z wodą i występują w związkach, a nie jako wolne pierwiastki.

Obejrzyj wideo: Prawo zachowania masy (Sierpień 2020).