Ciekawy

Jak osad powoduje zanieczyszczenie

Jak osad powoduje zanieczyszczenie

Według Agencji Ochrony Środowiska jednym z trzech głównych źródeł zanieczyszczenia wód w strumieniach i rzekach jest osad.

Co to jest osad?

Osad to drobnoziarniste cząstki, takie jak muł i glina, występujące zwykle w wyniku erozji gleby. Gdy opady deszczu zmywają gołe gleby lub strumień erozuje błotnisty brzeg, osad przekształca się w drogi wodne. Te drobne cząstki występują naturalnie w środowisku, ale problemy pojawiają się, gdy wchodzą do systemów wodnych w większych ilościach niż naturalnie.

Co powoduje erozję gleby?

Erozja gleby zachodzi za każdym razem, gdy jałowa gleba jest narażona na działanie żywiołów, zwłaszcza po usunięciu dużej ilości roślinności. Korzenie roślin są bardzo skuteczne w powstrzymywaniu gleby. Częstą przyczyną erozji jest budowa dróg i budynków. Podczas budowy gleba pozostaje narażona przez dłuższy czas. Ogrodzenie z mułu, wykonane z tkaniny przytrzymywanej drewnianymi słupkami, jest często stosowane na budowach jako środek zapobiegający osadzaniu się osadów.

Praktyki rolnicze prowadzą do długich okresów, w których ogromne połacie gleby są jałowe. Późną jesienią i zimą miliony akrów ziemi uprawnej są narażone na działanie czynników atmosferycznych. Nawet podczas sezonu wegetacyjnego niektóre uprawy nie chronią odpowiednio gleby. Kukurydza jest przede wszystkim sadzona w rzędach w odległości od 20 do 30 cali z długimi paskami jałowej ziemi pomiędzy nimi.

Praktyki leśne mogą również prowadzić do erozji, szczególnie na bardziej stromych zboczach. Usuwanie drzew niekoniecznie bezpośrednio odsłania glebę, a staranne operacje pozyskiwania drewna mogą ograniczyć erozję do minimum. Jednak maszyny mogą uszkodzić nisko rosnącą roślinność. Obszary o dużym użytkowaniu, takie jak wycinki dróg i lądowania, z pewnością pozostawiają glebę niezabezpieczoną i narażoną na erozję.

Zanieczyszczenie sedymentacyjne

Drobne cząstki zawieszone powodują zmętnienie w drogach wodnych. Innymi słowy, sprawiają, że woda jest mniej przezroczysta, blokując światło słoneczne. Zmniejszone światło utrudni rozwój roślin wodnych, które zapewniają niezbędne siedliska wielu zwierzętom wodnym, w tym młodym rybom. Innym sposobem, w jaki osad może być szkodliwy, jest tłumienie żwiru, w którym ryby składają jaja. Łóżka żwirowe stanowią idealną powierzchnię do ochrony jaj pstrąga lub łososia, a jednocześnie umożliwiają dotarcie tlenu do rosnącego zarodka. Gdy muł pokrywa jajka, zapobiega to przenoszeniu tlenu.

Bezkręgowce wodne mogą cierpieć z powodu uszkodzenia ich delikatnych układów filtrujących, a jeśli są siedzące (nieruchome), mogą zostać pochowane przez osad. Drobne cząstki mogą ostatecznie zostać przetransportowane do stref przybrzeżnych, gdzie wpływają na bezkręgowce morskie, ryby i koralowce.

Kilka przydatnych praktyk

  • Rozmieszczanie ogrodzeń mułowych lub bel słomy wokół miejsc, w których grunt jest zakłócony.
  • Stosowanie najlepszych praktyk w zakresie erozji gleby wokół placów budowy.
  • Ochrona roślinności wzdłuż brzegów potoku. W razie potrzeby przesadzaj krzewy i drzewa.
  • Używanie roślin uprawnych na polach uprawnych, gdy nie aktywnie uprawia się regularne uprawy.
  • Uprawianie uprawy bez uprawy roli.
  • Postępuj zgodnie z najlepszymi praktykami podczas operacji leśnych. Obejmuje to budowanie odpowiednich przejść przez strumienie, unikanie operacji w nadmiernie błotnistych warunkach oraz wybór sprzętu roboczego, który zminimalizuje uszkodzenia gleby.

Źródła:

Nieznany. „Dobrowolne najlepsze praktyki zarządzania jakością wody”. Edycja 2018, Departament Ochrony Środowiska stanu Nowy Jork, 2018, NY.

Castro, Janine i Frank Reckendorf. „Wpływ osadu na środowisko wodne.” Dokument roboczy nr 6, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Stanowego Oregon, sierpień 1995 r., OR.

Rada Regionalna Ameryki Środkowej. „Co to jest zanieczyszczenie osadem?” EPA, Kansas City, MO.